یک پژوهشگر با بررسی زندگی بیش از 100 ثروتمند خودساخته در جهان، عادت‌های روزانۀ آن‌ها را که به موفقیتشان کمک می‌کند، کشف و منتشر کرده است: ورزش منظم معاشرت با افراد موفق اهل کتاب و مطالعه دنبال کردن اهداف خود عادت به سحرخیزی! منابع متعدد درآمد کمک ...